Budgetsystem – Konsulentvirksomhed


Tidsbudgettering gjort simpelt

Udfordringen

Kunden – en konsulentvirksomhed med + 450 medarbejdere – havde en meget ineffektiv budgetteringsproces.

Den daværende process bestod i, at hver enkelt konsulent modtog en Excel-fil med alle virksomhedens arbejdstyper angivet og dennes realiseret timer. Heri skulle konsulenten udfylde sit budget.

Alle afdelingsledere modtog den udfyldte Excel-fil fra hver enkelte konsulent. Derefter blev alle filers indhold kopiereret over i en anden fil, for at skabe et konsolideret overblik.
Processen var enormt tidskrævende med mange fejlkilder.

Løsningen

Løsningen bestod af en SQL database, en access ”frontend” til administration, samt to Excel-filer (én til konsulenter og én til afdelingsledere).

”Konsulent” filen kører en individuel tilpasning når denne åbnes, så den enkelte medarbejder kun ser de rette arbejdstyper, realiseret timer og budget. I takt med at alle medarbejdere udarbejder deres budgetter, kan hver afdelingsleder se sit konsolideret afdelingsbudget i ”real” tid.

Denne type system har automatisk et lag af sikkerhed, ved at al data lagres i SQL databasen og ikke i den enkelte fil. Systemet er ligeledes integreret til NAV, hvor alle stamdata trækkes.

Resultatet

En langt hurtigere budgetproces, hvor den enkelte afdelingsleder løbende kan følge fremdriften af budgetprocessen, samt se en øjeblikkelig konsolidering.

Afdelingsledere og chefer kan gennem den samme ”leder” fil, se en DB beregning på medarbejderniveau.

Mulighed for flere budget versioner, som administreres fra det centrale administrationslag.

Skal vi optimere dine administrative processer?

Tak fat i os, og vi kan sammen finde ud af, om det er en skræddersyet løsning fra os I har brug for.

Excel – SQL – Power Apps –

Power BI – Access

Billede af CO2 Neutral hjemmeside ikon

excelmate ApS

Sdr. Stationsvej 26,
4200 Slagelse
+ (45) 6038 6063
kontakt@excelmate.dk
CVR 41003936

© 2020 excelmate | made in excel | all rights reserved